Kleivdal Taksering AS har kompetanse til å verdivurdere eiendommer, utbedringer, oppgraderinger, vedlikehold og påkostninger av bygninger, samt synliggjøre verdien av eiendom.

Takstmannen er en objektiv part

En takstmann tar samme pris for oppdraget, uansett hvilken markedsverdi eiendommen verdsettes til. En takstmann er den eneste uavhengige parten i et boligsalg. En takstmann setter en estimert markedsverdi på eiendommen ut fra beliggenhet og en vurdering av tilstanden på eiendommen.

Kleivdal Taksering AS innehar en rekke sertifiseringer, og er skolert gjennom Norges Takseringsforbund nå Norsk Takst, som er den lengste offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Utdannelsen omhandler verdsetting av eiendommer, og vi innehar autorisasjon for det.

Fordeler med takstmann i distriktene

Både eiendomsmeglere og takstmenn bruker statistikkverktøy når en eiendom skal prissettes. I Distrikts-Norge kan det være langt mellom boliger til salgs, og det kan være langt til nærmeste nabo. I disse tilfellene kommer statistikk til kort, og god lokalkunnskap er viktig. Kleivdal Taksering AS holder til i Knarvik i Lindås kommune, og dekker områdene Nordhordland, Bergen og sørlige delen av Sogn og Fjordane.

God dokumentasjon gir trygge kjøpere

Både som boligselger og -kjøper er man tryggere dersom man kjenner boligens tekniske tilstand. En god teknisk rapport fra en kompetent takstmann med lang byggkompetanse kan dessuten forhindre uheldige forhold når ny eier tar over boligen og eventuelle reklamasjoner i ettertid.

Kontakt Kleivdal Taksering AS om du trenger hjelp til prisvurdering eller verditakst på bolig.