Vi får stadig spørsmål om hvilken takst man skal velge i forskjellige situasjoner, og vi forstår at de ulike begrepene kan virke forvirrende. I denne artikkelen gir vi svar på hvilken type takst du trenger i ulike situasjoner.

Hvilken takst velger jeg ved salg av eiendom?

Når du skal selge boligen din, trenger du en tilstandsrapport eller en boligsalgsrapport.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra byggeforskriftene og normale forventninger man kan ha etter boligens alder og slitasje. Tilstandsrapporten kan omfatte hele, eller deler av boligen.

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir en detaljert og omfattende beskrivelse av tilstanden. Takstmannen tar hensyn til, og vurderer behovet for reparasjoner, vedlikehold og fornyelsesbehov når han setter boligens verdi. Han følger også en detaljert sjekkliste.

Hvilken takst velger jeg ved lån og refinansiering?

Dersom du skal søke lån for å kjøpe ny bolig eller trenger refinansiering på lånet ditt, trenger du en verditakst. Verditaksten benyttes som grunnlag for lånebeløp. Rapporten baseres på en visuell befaring, eventuelt supplert med enkle målinger. En lånetakst vil være viktig for bank eller en investor, men har liten betydning i en salgssituasjon.

Hvilken takst velger jeg ved skade og reklamasjon?

Ved feil eller mangler på din nye bolig, trenger du en reklamasjonsrapport som kan sendes selger eller forsikringsselskap. Rapporten utarbeides på bakgrunn av en befaring og en gjennomgang av skaden eller reklamasjonen.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet det samme som en tilstandsrapport, men benyttes når oppdraget er å vurdere forhold det klages på etter et boligkjøp. Takstmannen gjør en befaring på eiendommen, og vurderer tilgjengelig dokumentasjon. Takstmannen tar ikke hensyn til de juridiske sidene av saken, men regner ut økonomiske konsekvenser ut fra kostnadene på utbedringene i forhold til referansenivået.

Ta kontakt for taksttjenester i dag

Uavhengig av om du trenger en takstmann fordi du skal selge bolig, trenger refinansiering eller skal reklamere på din bolig kan Kleivdal Taksering AS bistå deg. Vi innehar alle nødvendige sertifiseringer og har lang erfaring samt god lokalkunnskap i områdene vi opererer i.

Vi utfører oppdrag i Nordhordland, Bergen og søre delen av Sogn og Fjordane. Ta kontakt med oss her.