Dersom du oppdager fuktskader, skadedyr eller andre feil i din nye bolig, er det viktig å agere raskt. Er du usikker på omfanget av skadene eller bekymret for om det faktisk er noe galt, kan en takstmann hjelpe deg med å få oversikt.

Slik går du frem når du oppdager skade eller feil

Dersom du oppdager en skade eller en feil i din nye bolig bør du kontakte selger eller megler skriftlig. Dette kan være en e-post eller brev til selger og megler, hvor du melder ifra om forholdene du har oppdaget.

Steg to er å kontakte en kompetent takstmann. Takstmannen vil komme på befaring og ta en gjennomgang av skaden eller feilen. Deretter utarbeides en reklamasjonsrapport som kan sendes til selger eller forsikringsselskap.

Få reklamasjonsrapport fra takstmann

Reklamasjonsrapporten vurderer kun de forhold det reklameres på, og omfatter ingen juridisk vurdering av sidene i saken.

I rapporten vil skade og feil vurderes opp mot tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon, og det vil fastslås hvorvidt det foreligger en svikt i forhold til referansegrunnlaget. Det blir også foreslått utbedringstiltak, og gjort en vurdering av hva utbedring av skade eller feil vil koste.

Reklamasjon må skje innen rimelig tid

Hovedregelen for reklamasjon på bolig er at man må si ifra innen rimelig tid etter at skaden/feilen er oppdaget, eller burde blitt oppdaget. Tidligere dommer fra Høyesterett viser at“rimelig tid” er innen 2–3 måneder etter at feilen eller skaden ble, eller burde blitt oppdaget.

Merk at det er en selvstendig reklamasjonsfrist for hver enkelt skade eller feil.

Kontakt Kleivdal Taksering om du oppdager feil på din nye bolig

Har du oppdaget skade/feil du ikke var klar over før overtagelse?  Ta kontakt med oss så snart som mulig.

Ta kontakt med Kleivdal Taksering i dag for en befaring og gjennomgang av reklamasjonen.