Uavhengig av om du trenger en takstmann for å selge eiendom, skal reklamere ved feil og mangler eller trenger å få utført en byggelånsoppfølging, er det viktig å velge riktig  takstmann.

Velg en takstmann med nødvendige sertifikater

Takstmann er foreløpig ingen beskyttet tittel i Norge, så det viktigste du kan gjøre for å finne riktig og dyktig takstmann, er å sjekke at din takstmann innehar de rette sertifiseringene. Kleivdal Taksering AS er skolert og sertifisert av Norges største organisasjon for takstmenn, Norsk Takst.

Vi innehar følgende sertifiseringer:

  • TEGoVA, The European Group of Valuers’ Associations
  • SETA-sertifisering gjennom DNV-GL
  • Byggmesterbrev
  • Sentral Godkjenning

Vi har autorisasjon for både bolig verdi, bolig tilstand, skade, skjønn og naturskade (NNP).

Her kan du lese mer om våre sertifiseringer, og hos Norsk Takst kan du søke opp om din takstmann er sertifisert.

Velg en objektiv takstmann

En takstmann skal være objektiv. Vi anbefaler å velge en takstmann som ikke er bundet til andre aktører. Kleivdal Taksering AS sitt honorar er det samme om du velger med eller uten verdivurdering.

Her kan du se priser i Nordhordland, Bergen og den sørlige delen av Sogn og Fjordane.

Velg en takstmann med lang erfaring

Kleivdal Taksering AS har ca. 40 års erfaring i byggebransjen med en rekke ulike byggemetoder. Det har skjedd store endringer i måten hus bygges på opp gjennom årene, og det kreves kjennskap til de ulike konstruksjonene for å kunne utføre jobben riktig. Det er ofte de samme utfordringene som gjentar seg på de ulike bygninger. Vi har gjennom vår erfaring svært god kjennskap til de fleste utfordringer man møter på.

Velg en takstmann med byggteknisk kompetanse

Terje Kleivdal fikk sitt fagbrev som tømrer i 1986, og tok mesterbrev i 1992 I tillegg til lang erfaring, kommer bred byggteknisk kompetanse godt med når man skal vurdere skader og verdivurdere utbedringer på eksisterende bygg.

Se alle våre tjenester her.

Velg en takstmann med lokal kunnskap

For at en takstmann skal kunne sette verdi på en bolig, er det viktig å inneha lokalkunnskap. Under en boligtaksering vil det ofte være fokus på markedspris, der boligens beliggenhet og nærområde må tas i betraktning.

Gjennom både å ha bodd og hatt virke i Nordhordland i over 40 år, har vi god kjennskap til området, og nærliggende steder som Bergen og sørlige delen av Sogn og Fjordane.

Kontakt en dyktig takstmann i Hordaland i dag

Kort oppsummert kan vi si at du bør velge en objektiv og erfaren takstmann, som i tillegg har vært i byggebransjen i mange år og som innehar de nødvendige sertifikater.

Her kan du ta kontakt med oss i Kleivdal Taksering AS dersom du har behov for takstmann i Nordhordland, Bergen og den sørlige delen av Sogn og Fjordane.