Boligsalgsrapport på eiendommer i Bergen og omegn (Nordhordaland og nordre del av Bergen) er en av våre tjenester innen taksering. En boligsalgsrapport er en garanti for problemfri omsetning av boliger og leiligheter.

Målet med en boligsalgsrapport

Målet med en Boligsalgsrapport er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er i begges interesse å unngå konflikter. Derfor er en felles forståelse for kontraktsinnholdet svært viktig. Boligsalgsrapporten er en tilstandsrapport som vurderer de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport er aktuell i alle sammenhenger er en boligsalgsrapport et verktøy som er utviklet for bruk ved eierskifte.

En boligsalgsrapport erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter.

Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i en Boligsalgsrapport. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller. Det refereres til en levetidstabell. Takstmannen gjennomgår hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Boligsalgsrapport – vurderer behovet for reparasjoner

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst gir kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en «sjekkliste» som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.

Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister. Kontakt Kleivdal Taksering for mer informasjon om boligsalgsrapport.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.