Kredittinstitusjoner krever ofte en oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert med byggelån. En slik oppfølging er nytting for rapportering på fremdrift og på økonomi. Både større og mindre byggeprosjekter krever en byggelånsoppfølging.

En byggelånsoppfølging sikrer långiver at arbeid som utføres er i tråd med lånet som er invilget. Dette er både for å sikre långivers interesse, men også for din sikkerhet og trygghet. Du får en byggelånsoppfølging av arbeid som utføres på din eiendom og bolig, slik at du kan være trygg på at utbetaling er i tråd med verdien som blir satt i boligen.

Ønsker du mer informasjon om hva en byggelånsoppfølging går ut på og hva som kreves, ta kontakt med oss for mer informasjon.