En lånetakst er viktig for deg som skal kjøpe en eiendom eller bolig og er avhengig av en lånegiver.

En lånegiver kan også være en investor eller investorfirma om du skal kjøpe en industrieiendom.

En lånetakst er en forsiktig antatt markedsverdi som skaper grunnlaget for langsiktig belåning til kjøp. Som regel ligger lånetaksten på 80% av verditakst. En lånetakst er viktig for en eventuelle bank og investor, men vil ikke ha noe særlig betydning i en salgsituasjon.

Kontakt Kleivdal Takering for mer informasjon om lånetakst i Bergen og omegn.