En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en tilstandsrapport.

Et eksempel på en tilstandsrapport er f.eks en boligsalgsrapport. Boligsalgsrapporten tar for seg tilstanden av boligen, med fokus på områder som er spesielt viktige ved eierskifte. En slik rapport kan sikre deg mot tvister og usikkerhet når du skal selge din bolig.

Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av bygningen eller hele hus og eiendommer.

Kontakt Kleivdal Taksering for mer informasjon om tilstandsrapport i Bergen og omegn.