En verditakst på en bolig utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. En verditakst inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden.

En verditakst beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport. Kontakt Kleivdal Takering på tlf: 907 23 87 for mer informasjon om verditakst i Bergen og omegn.