Innenfor taksering finnes det i dag tre hovedtyper;

  • Tilstand og boligsalgsrapport
  • Verdi- og lånerapport
  • Skade- og reklamasjonsrapport

To hovedtyper takst innen salg av bolig

Tilstandsrapport: I forbindelse med salg av bolig er det i all hovedsak tilstandsrapport eller boligsalgsrapport som brukes. En tilstandsrapport er en vurdering av boligens tekniske tilstand, basert på takstmannens undersøkelser. Denne kan utarbeides med og uten verdivurdering.

Les mer om tilstandsrapport her.

Boligsalgsrapport: Boligsalgsrapporten inneholder mye av det samme, men det blir også lagt spesiell vekt på å vurdere byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Denne er mer omfattende og dyptgående.

Les mer om boligsalgsrapport her.

Sertifisering og god fagkompetanse

Kleivdal Taksering AS har SETA-sertifisering i forbindelse med både boligsalgs- og tilstandsrapporter. Vi innehar god fagkompetanse, og ser det økende behovet for boligsalgsrapporter ved kjøp og salg av bolig.

Reklamasjon etter kjøp av eiendom

  • Reklamasjonsrapport brukes når en boligkjøper oppdager feil og mangler ved sin nye bolig.
  • Tilstandsrapport brukes når man trenger beskrivelse av tilstanden på en bygning i forbindelse med ombygging, reparasjon, vedlikehold, ombygging eller riving.

Vi anbefaler alltid at du tar kontakt med en takstmann før du vurderer å starte med renovasjon av gammel bolig eller lignende. Da får du en gjennomarbeidet rapport, slik at du trygt kan vite om dine muligheter og begrensninger før du har kommet for langt i prosessen.

Forhåndstakst

Mange banker ønsker en forhåndstakst når de skal vurdere sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med nybygg og tilbygg. En forhåndstakst er en verdivurdering av boligens markedsverdi ved ferdigstillelse.

Lurer du på hvilken takstrapport du skal bestille, eller ønsker du å ta kontakt? Du finner vår kontaktinformasjon på denne siden.