Tjenester

Boligtaksering

Boligtaksering er mer enn verditaksering. Ettersom hus og boliger er blitt mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter Tilstandsanalyse.

Ved en verditakst av boligen tar vi kun en enkel kontroll av boligen, samt oppmåling av eiendomens arealer. Merk at boligtaksering har fokus på markedsprisen, basert på alder på bolig, byggeår. beliggenhet, tilstand osv.

Det er viktig å vite at en boligtaksering og verditakst ikke er det samme som en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport.

Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle tilstandanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen. Etter alt å dømme vil all boligomsetning i fremtiden bli foranlediget av en boligsalgsrapport.

Tilstandsrapport Bolig

Boligtaksering er mer enn verditaksering. Ettersom hus og boliger er blitt mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter Tilstandsanalyse.

Ved en verditakst av boligen tar vi kun en enkel kontroll av boligen, samt oppmåling av eiendomens arealer. Merk at boligtaksering har fokus på markedsprisen, basert på alder på bolig, byggeår. beliggenhet, tilstand osv.

Det er viktig å vite at en boligtaksering og verditakst ikke er det samme som en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport.

Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle tilstandanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen. Etter alt å dømme vil all boligomsetning i fremtiden bli foranlediget av en boligsalgsrapport.

Verditakst på Bolig

En verditakst på en bolig utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. En verditakst inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden.

En verditakst beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport.

Forhåndstakst / Lånetakst

En lånetakst er viktig for deg som skal kjøpe en eiendom eller bolig og er avhengig av en lånegiver. En lånegiver kan også være en investor eller investorfirma om du skal kjøpe en industrieiendom.

En lånetakst er en forsiktig antatt markedsverdi som skaper grunnlaget for langsiktig belåning til kjøp. Som regel ligger lånetaksten på 80% av verditakst. En lånetakst er viktig for en eventuelle bank og investor, men vil ikke ha noe særlig betydning i en salgsituasjon.

Reklamasjonsrapporter

En reklamasjonsrapport er en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Reklamasjonsrapporter er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

Skaderapporter i Bergen og omegn

Forsikringsselskapet vil i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettings-arbeidene. Skaderapporter og skadetaksering av byggverk er aktuelt når uhellet er ute og får skade.

Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Dette er ofte en ny og dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som blir enige om erstatningen med bindende virkning. Man vet hva man får om det da velges skjønnsmann med sertifisering i NTF.

Skjønn er en «minirettssak» hvor forsikringsselskap og skadelidte oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enige om forsikringsoppgjøret. Som oftest skjer dette etter omfattende skader, gjerne brannskader. I et skjønn rekonstrueres arealer og bygningsdeler som legges til grunn for en detaljert beregning som utføres av skjønnsmennene i fellesskap. I skjønnssettingen bestemmer partene hva det skal skjønnes over.

For bygningsskadeskjønn er det vanlig å skjønne over gjenoppføringspris (GOP), reparasjonskostnader, riving/rydding, normal reparasjonstid, husleietap og påbud.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som blir enige om erstatningen med bindende virkning. Man vet hva man får om det da velges skjønnsmann med sertifisering i NTF.

Skjønn er en «minirettssak» hvor forsikringsselskap og skadelidte oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enige om forsikringsoppgjøret. Som oftest skjer dette etter omfattende skader, gjerne brannskader. I et skjønn rekonstrueres arealer og bygningsdeler som legges til grunn for en detaljert beregning som utføres av skjønnsmennene i fellesskap. I skjønnssettingen bestemmer partene hva det skal skjønnes over.

For bygningsskadeskjønn er det vanlig å skjønne over gjenoppføringspris (GOP), reparasjonskostnader, riving/rydding, normal reparasjonstid, husleietap og påbud.

Byggelånsoppfølging

Kleivdal Taksering AS utfører byggelånsoppfølging i Nordhordland, Bergen og søndre delen av Sogn og Fjordane. Dette er en tjeneste der takstmann besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften er i forhold til betalingsplan mot utbygger. Krav om byggelånsoppfølging fremsettes som regel av en långiver, for å sikre at utbetalingene til prosjektet samsvarer med verdiene som tilføres, og at prosjektet følger fremdriftsplanen.

Slik utfører vi byggelånsoppfølging:
Vi utfører byggelånsoppfølging for entreprenører, banker, investorer, utbyggere og private. Befaringer på byggeplasser gjennomføres i intervaller. Antall besøk avhenger av byggelånets størrelse eller betalingsintervaller. På en privatbolig er det ofte 3–4 besøk, mens på større prosjekter blir det ofte flere befaringer i løpet av byggeperioden.

Byggelånsoppfølging er et effektivt verktøy for fremdrift:
Ved at en kompetent takstmann besøker byggeplassen i avtalte intervaller får oppdragsgiver en fast rapportering på fremdrift og økonomi på store eller små byggeprosjekt. Vi kontrollerer fakturaer, og sjekker at det er riktige materialer som brukes på byggeplassen.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller trenger en takstmann?

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle